รูปภาพเหล่านี้เป็นฝีมือการถ่ายของสมาชิกในคลับ ในระหว่างที่ Baby Vox อยู่ในประเทศไทย และนำรูปมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ชอบ Baby Vox ได้ดูกัน ฉะนั้น อย่านำภาพเหล่านี้ไปดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถนำรูปไปโพสที่อื่นได้ แต่ควรให้เครดิตเวบและคนที่ถ่ายรูปเหล่านี้ ส่วนสมาชิกคนใด มีรูปแล้วอยากจะนำมาแบ่งปัน เชิญเลยนะค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

• Baby Vox In Thailand 26 - 29 August 2004
By Majiro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41• Baby Vox @ HOT WAVE 91.5 - 26 March 2004

• Baby Vox Winter Camp @ yongpyong 4-5 January 2004

• Baby Vox Summer Camp @ Incheon 16-17 August 2003

• Baby Vox In Thailand 19 - 22 March 2003
>> Airport 19.03.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
>> @ GMM GRAMMY 19.03.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
>> Pattaya (Live Performance) 21-22.03.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


>> Airport 22.03.2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21• Baby Vox In Thailand 19 February 2003


• Baby Vox In Thailand 17 - 22 September 2002
>> @ Bangkok Airport , 17 September 02 , 3.30 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

>> @ Twilight Show Studio , 20 September 02 , 1.20 pm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


>> Teen Music Network Concert , @ Debut Cafe' 22 September 02 , 7.00 pm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+ H O M E + P R O F I L E + A L B U M + G A L L E R Y + M E D I A + B O A R D + W A L L P A P E R + L I N K S